Trang chủ Tin tức - Sự kiện Văn bản TN&MT Thủ tục hành chính Cải cách hành chính Hỗ trợ kỹ thuật Sơ đồ site
Trang chủ
Giới thiệu
Thông tin chuyên ngành
Công nghệ thông tin
Thư viện bản đồ
Phần mềm & Dữ liệu
Diễn đàn trao đổi
Danh bạ Weblinks
Liên hệ
   Danh bạ Weblinks 
   Bài viết theo ngày 
Tháng Mười 2018
T2T3T4T5T6T7CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
 <  > 
Thủ tục hành chính
T.3, 16/10/18 
Thủ tục hành chính

Từ khóa: Tìm trong:
Lĩnh vực:

Lĩnh vực:
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Số lượng: 3
  DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH [28/08/2018]
  DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN [28/08/2018]
  DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ [28/08/2018]


Lĩnh vực:
Quản lý đất đai Thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TNMT
Số lượng: 31
  1. Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân cấp tỉnh [06/02/2018]
  2. Thẩm định nhu cầu sử dụng đất;thẩm định điều kiện giao đất, thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất... [06/02/2018]
  3.Giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt... [06/02/2018]


Lĩnh vực:
Môi trường Thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TNMT
Số lượng: 15
  1. Cấp lại Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại [27/03/2018]
  2. Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đối với hoạt động khai thác khoáng sản [27/03/2018]
  3.Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản [27/03/2018]


Lĩnh vực:
Khoáng sản Thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TNMT
Số lượng: 18
  1. Cấp, điều chỉnh Giấy phép khai thác khoáng sản [23/03/2018]
  2. Đăng ký khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường [23/03/2018]
  3. Chấp thuận tiến hành khảo sát thực địa, lấy mẫu trên mặt đất để lựa chọn diện tích lập đề án thăm dò khoáng sản [23/03/2018]


Lĩnh vực:
Tài nguyên nước Thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TNMT
Số lượng: 12
  1. Cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm [27/03/2018]
  2. Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm [27/03/2018]
  3. Cấp giấy phép, khai thác sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm [27/03/2018]


Lĩnh vực:
Thủ tục cung cấp thông tin đất đai
Số lượng: 1
  Trình tự thủ tục khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên môi trường [18/01/2018]


Lĩnh vực:
Khí tượng - Thủy văn Thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TNMT
Số lượng: 3
  1. Cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn [27/03/2018]
  2. Sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn [27/03/2018]
  3. Cấp lại giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn [27/03/2018]


Lĩnh vực:
Bản đồ -Viễn thám
Số lượng: 2
  1. Cung cấp thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ [27/03/2018]
  2. Cung cấp, khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám [27/03/2018]

 
 Thủ tục mới

Tự độngTELEXVNITắt
 
Quy hoach dat dai
Sản phẩm đo đạc bản đồ
Kiem ke dat dai
Dịch vụ xử lý và cung cấp thông tin
tuyen truyen cong tac cgcn
Hỗ trợ  hành chính lĩnh vực tài nguyên và môi t
gia dat hai duong