Trang chủ Tin tức - Sự kiện Văn bản TN&MT Thủ tục hành chính Cải cách hành chính Hỗ trợ kỹ thuật Sơ đồ site
Trang chủ
Giới thiệu
Thông tin chuyên ngành
Công nghệ thông tin
Thư viện bản đồ
Phần mềm & Dữ liệu
Diễn đàn trao đổi
Danh bạ Weblinks
Liên hệ
   Danh bạ Weblinks 
   Bài viết theo ngày 
Tháng Hai 2019
T2T3T4T5T6T7CN
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      
 <  > 
Tin tức » Công khai QH sử dụng đất
Cn, 24/02/19 
Những nội dung cơ bản của Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020
09.05.2013 15:22

Những nội dung cơ bản của Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020,
kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) tỉnh Hải Dương
đã được Chính phủ phê duyệt.

Căn cứ vào Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ “Về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) tỉnh Hải Dương”.Sở Tài nguyên và Môi trường xin báo cáo một số nội dung cơ bản của Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) tỉnh Hải Dương đã được Chính phủ phê duyệt tại Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2013 như sau:

I-Về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020:

Tổng diện tích tự nhiên được xác định là 165.599 ha, trong đó:

1- Diện tích đất nông nghiệp là 93.565 ha, chiếm 56,5% tổng diện tích tự nhiên, trong đó có xác định ở một số loại đất chính như: Đất trồng lúa là 56.000 ha, chiếm 59,85% đất nông nghiệp; Đất rừng phòng hộ là 4.509 ha, chiếm 4,82%; Đất rừng đặc dụng là 1.503 ha, chiếm 1,61%; Đất rừng sản xuất là 4.351 ha, chiếm 4,65%; Đất nuôi trồng thủy sản là 10.467 ha, chiếm 11,19 % (chi tiết có phụ lục kèm theo).

2- Diện tích đất phi nông nghiệp là 71.744 ha, chiếm 43,32% tổng diện tích tự nhiên, trong đó có xác định ở một số loại đất chính như: Đất quốc phòng là 917 ha, chiếm 1,28% đất phi nông nghiệp; Đất an ninh là 456 ha, chiếm 0,64%; Đất khu, cụm công nghiệp là 5.804 ha, chiếm 8,09%; Đất dành cho phát triển hạ tầng (gồm giao thông, thủy lợi, văn hóa, giáo dục, y tế, thể dục thể thao ...) là 27.358 ha, chiếm 38,13%; Đất ở đô thị là 5.380 ha, chiếm 7,50%; Đất ở nông thôn là 12.332 ha, chiếm 17,19% (chi tiết có phụ lục kèm theo).

3- Diện tích đất chưa sử dụng là 290 ha, chiếm 0,17% tổng diện tích tự nhiên, như vậy trong kỳ quy hoạch sẽ phải khai thác để đưa vào sử dụng là 270 ha.

4- Diện tích đất nông nghiệp chuyển mục đích sang đất phi nông nghiệp trong kỳ quy hoạch đến năm 2020 là 12.801 ha, trong đó: Đất trồng lúa là 9.049 ha; Đất lâm nghiệp là 492 ha; Đất nuôi trồng thủy sản là 353 ha.

II- Về kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015):

Cũng theo nội dung của Nghị quyết 42/NQ-CP, Chính phủ đã phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) cho tỉnh Hải Dương với các chỉ tiêu cụ thể đến từng năm (chi tiết có phụ lục kèm theo), trong đó diện tích các loại đất được xác định đến năm 2015 như sau:

1- Đất nông nghiệp được xác định là 98.420 ha, chiếm 59,43% diện tích tự nhiên, trong đó có xác định ở một số loại đất chính như: Đất trồng lúa là 60.854 ha; chiếm 61,83% đất nông nghiệp; Đất rừng phòng hộ là 4.639 ha, chiếm 4,71%; Đất rừng đặc dụng là 1.515 ha, chiếm 1,54%; Đất rừng sản xuất là 4.373 ha, chiếm 4,44%; Đất nuôi trồng thủy sản là 9.986 ha, chiếm 10,15 % (chi tiết có phụ lục kèm theo).

2- Đất phi nông nghiệp được xác định là 66.755 ha, chiếm 40,31% diện tích tự nhiên, trong đó có xác định ở một số loại đất chính như: Đất quốc phòng là 816 ha, chiếm 1,22% đất phi nông nghiệp; Đất an ninh là 450 ha, chiếm 0,67%; Đất khu, cụm công nghiệp là 4.294 ha, chiếm 6,43%; Đất dành cho phát triển hạ tầng (gồm giao thông, thủy lợi, văn hóa, giáo dục, y tế, thể dục thể thao ...) là 25.546 ha, chiếm 38,27%; Đất ở đô thị là 3.345 ha, chiếm 5,01%; Đất ở nông thôn là 13.211 ha, chiếm 19,79% (chi tiết có phụ lục kèm theo).

3- Đất chưa sử dụng được xác định là 424 ha, chiếm 0,26% diện tích tự nhiên, như vậy trong kỳ kế hoạch sẽ phải khai thác để đưa vào sử dụng là 136 ha.

4- Diện tích đất nông nghiệp chuyển mục đích sang đất phi nông nghiệp trong kỳ kế hoạch đến năm 2015 là 7.554 ha, trong đó: Đất trồng lúa là 4.866 ha; Đất lâm nghiệp là 339 ha; Đất nuôi trồng thủy sản là 176 ha.

III- Về giải pháp thực hiện:

Theo Nghị quyết số 42/NQ-CP, Chính phủ đã chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho UBND tỉnh Hải Dương phải có trách nhiệm:

1- Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; rà soát quy hoạch của các ngành, lĩnh vực trong Tỉnh có sử dụng đất cho phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được Chính phủ xét duyệt; việc xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải thống nhất chặt chẽ từ cấp tỉnh đến cấp xã; có giải pháp cụ thể để huy động vốn và các nguồn lực khác đáp ứng vốn đầu tư cho việc thực hiện phương án quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của Tỉnh;

2- Xác định ranh giới và công khai diện tích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng cần bảo vệ nghiêm ngặt; bảo đảm lợi ích giữa các khu vực có điều kiện phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ với các khu vực giữ nhiều đất trồng lúa;

3- Chủ động thu hồi đất theo quy hoạch và kế hoạch, trong đó cần phải thu hồi cả phần diện tích đất bên cạnh công trình kết cấu hạ tầng, vùng phụ cận để tạo nguồn vốn cho phát triển, tạo quỹ đất đầu tư công trình hạ tầng kỹ thuật và xã hội. Đồng thời, ưu tiên cho người bị thu hồi đất được giao đất hoặc mua nhà trên diện tích đất đã thu hồi mở rộng theo quy định của pháp luật. Đẩy mạnh việc đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất;
4- Quản lý sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch nhất là khu vực sẽ chuyển mục đích sử dụng; tổ chức quản lý,

Tuannv Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email

Những bản tin khác:Gửi tin
Lên đầu trang
DL doanh nghiệp Danh mục

Gặp mặt các cán bộ hưu trí đầu xuân kỷ hợi -2019
Ưu tiên kinh phí khuyến khích phong trào thi đua lao động sáng kiến
Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức gặp mặt đầu xuân và triển khai nhiệm vụ năm 2019
Tăng cường kiểm soát việc buôn bán, tiêu thụ các loài động vật hoang dã nguy cấp và phóng sinh các loài ngoại lai xâm hại
Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Sở Tài nguyên và Môi trường và hội luật gia tỉnh ký kết kế hoạch liên ngành thực hiện chương trình phối hợp trong công tác xây dựng, phổ biến, giáo dục pháp luật về tài nguyên và môi trường
Cụm thi đua số 1- các tỉnh đồng bằng sông Hồng- Bộ Tài nguyên và Môi trường tổng kết công tác thi đua, khen thưởng và tuyên truyền năm 2018, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019
Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019 của ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương
Ban Kinh tế- Ngân sách Hội Đồng nhân dân tỉnh làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường
Phiên họp thứ 14 và lễ chuyển giao chức vụ chủ tịch uỷ ban bảo vệ môi trường lưu vực sông Cầu
Tự độngTELEXVNITắt