Trang chủ Tin tức - Sự kiện Văn bản TN&MT Thủ tục hành chính Cải cách hành chính Hỗ trợ kỹ thuật Sơ đồ site
Trang chủ
Giới thiệu
Thông tin chuyên ngành
Công nghệ thông tin
Thư viện bản đồ
Phần mềm & Dữ liệu
Diễn đàn trao đổi
Danh bạ Weblinks
Liên hệ
   Danh bạ Weblinks 
   Bài viết theo ngày 
Tháng Hai 2019
T2T3T4T5T6T7CN
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      
 <  > 
Tin tức » Cải cách hành chính
Cn, 24/02/19 
Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2018
09.01.2018 13:59

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính (CCHC), khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện năm 2017 và tạo sự chuyển biến sâu rộng trong nhận thức và hành động của đội ngũ công chức, viên chức ngành tài nguyên và môi trường, qua đó nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đề ra. Ngay từ cuối năm 2017, Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ động xây dựng kế hoạch, tham mưu Giám đốc Sở ký, ban hành Kế hoạch số 277/KH-STNMT ngày 12 tháng 12 năm 2017 về thực hiện CCHC năm 2018 với nhiều mục tiêu cụ thể:

1. Về cải cách thể chế: Đổi mới tư duy trong công tác tham mưu xây dựng pháp luật; tham mưu ban hành đầy đủ, kịp thời các văn bản thuộc thẩm quyền, trách nhiệm được giao; sửa đổi, bổ sung kịp thời quy chế làm việc phù hợp với quy định hiện hành và tình hình thực tế; Thực hiện tốt công tác rà soát, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật theo quy định.

2. Về cải cách thủ tục hành chính: Ban hành kịp thời, đầy đủ và thực hiện nghiêm túc các kế hoạch về kiểm soát thủ tục hành chính, rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2018 theo quy định.  

3. Về cải cách tổ chức bộ máy nhà nước: Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy đảm bảo phù hợp với quy định hiện hành và tình hình thực tế, đáp ứng tốt yêu cầu công việc; Tham mưu ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy các đơn vị thuộc Sở; thực hiện nghiêm lộ trình tinh giản biên chế theo quy định. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác kiểm tra tình hình tổ chức và hoạt động các phòng, đơn vị trực thuộc, các nhiệm vụ, nội dung đã phân cấp, phân quyền theo quy định.

4. Về xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức: Rà soát, bố trí cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đảm bảo đúng vị trí việc làm đã được phê duyệt; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng để đội ngũ công chức, viên chức đáp ứng tối thiểu các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định; xây dựng và thực hiện nghiêm công tác luân chuyển, chuyển đổi vị trí việc làm; đẩy mạnh chế độ công vụ, công chức, xây dựng đội ngũ công chức, viên chức có số lượng, cơ cấu hợp lý, có đủ phẩm chất, trình độ, năng lực; Triển khai kịp thời các quy định về cải cách chính sách tiền lương, chế độ đãi ngộ đối với cán bộ, công chức, viên chức, đảm bảo quyền lợi chính đáng vừa tạo động lực cho đội ngũ này nhiệt tình đóng góp công sức hoàn thành mục tiêu chung của ngành.

5. Về cải cách tài chính công: Công khai quyết toán tài chính năm 2017 và giao dự toán thu chi năm 2018; Thực hiện đúng lộ trình chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp sang tự chủ chi thường xuyên, chi thường xuyên và chi đầu tư theo Đề án, kế hoạch của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh; Phối hợp với các Sở ngành liên quan tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng, thực hiện cơ chế đặt hàng dịch vụ sự nghiệp công về lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh.

6. Về hiện đại hóa nền hành chính: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tiếp tục kiện toàn Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả theo hướng hiện đại nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế, phục vụ người dân và doanh nghiệp; Thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3.

Tải Kế hoạch số 277/KH-STNMT tại đây.

                                                                                Vũ Tiến- Văn phòng Sở

tuannv (Theo VPS) Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email

Những bản tin khác:Gửi tin
Lên đầu trang
DL doanh nghiệp Danh mục

Gặp mặt các cán bộ hưu trí đầu xuân kỷ hợi -2019
Ưu tiên kinh phí khuyến khích phong trào thi đua lao động sáng kiến
Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức gặp mặt đầu xuân và triển khai nhiệm vụ năm 2019
Tăng cường kiểm soát việc buôn bán, tiêu thụ các loài động vật hoang dã nguy cấp và phóng sinh các loài ngoại lai xâm hại
Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Sở Tài nguyên và Môi trường và hội luật gia tỉnh ký kết kế hoạch liên ngành thực hiện chương trình phối hợp trong công tác xây dựng, phổ biến, giáo dục pháp luật về tài nguyên và môi trường
Cụm thi đua số 1- các tỉnh đồng bằng sông Hồng- Bộ Tài nguyên và Môi trường tổng kết công tác thi đua, khen thưởng và tuyên truyền năm 2018, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019
Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019 của ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương
Ban Kinh tế- Ngân sách Hội Đồng nhân dân tỉnh làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường
Phiên họp thứ 14 và lễ chuyển giao chức vụ chủ tịch uỷ ban bảo vệ môi trường lưu vực sông Cầu
Tự độngTELEXVNITắt