Trang chủ Tin tức - Sự kiện Văn bản TN&MT Thủ tục hành chính Cải cách hành chính Hỗ trợ kỹ thuật Sơ đồ site
Trang chủ
Giới thiệu
Thông tin chuyên ngành
Công nghệ thông tin
Thư viện bản đồ
Phần mềm & Dữ liệu
Diễn đàn trao đổi
Danh bạ Weblinks
Liên hệ
   Danh bạ Weblinks 
   Bài viết theo ngày 
Tháng Hai 2019
T2T3T4T5T6T7CN
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      
 <  > 
Tin tức » Cải cách hành chính
Cn, 24/02/19 
Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành kế hoạch hành động nâng cao chỉ số đánh giá cải cách hành chính (Par Index) giai đoạn 2018-2020
09.12.2017 15:40

Trong những năm qua, công tác cải cách hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường tuy đã có những chuyển biến tích cực, thể hiện ở điểm số các tiêu chí, tiêu chí thành phần tăng dần qua từng năm (năm 2016 tăng 11 điểm và 15,5% so với năm 2015, năm 2017 tăng 4,65 điểm và 12,57% so với năm 2016) nhưng bên cạnh đó, vẫn còn có những tồn tại, hạn chế đặc biệt trong công tác triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, thúc đẩy các sáng kiến về cải cách hành chính, ...


Để kịp thời khắc phục một số tồn tại, hạn chế nêu trên, nâng cao điểm số các tiêu chí, tiêu chí thành phần trong Bộ chỉ số đánh giá cải cách hành chính, ngày 07 tháng 12 năm 2017 Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Kế hoạch hành động số 267/KH-STNMT nhằm nâng cao chỉ số đánh giá cải cách hành chính (PAR INDEX) giai đoạn 2018-2020 với nhiều mục tiêu, giải pháp cụ thể.

 

Theo đó, Sở Tài nguyên và Moi trường đã xác định rõ các tiêu chí, tiêu chí còn đạt thấp, phân tích các nguyên nhân và đưa ra nhiều giải pháp khắc phục mang tính đột phá, cụ thể:

- Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác CCHC, trong đó cần đa dạng hóa các loại hình tuyên truyền, phổ biến, đặc biệt trên các phương tiện thông tin, truyền thông đại chúng;

- Ban hành đầy đủ, kịp thời tất cả các kế hoạch, đề án, báo cáo liên quan đến công tác CCHC; xác định rõ trách nhiệm, tiến độ thực hiện của các phòng, đơn vị. Bên cạnh đó cần tăng cường công tác đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện của các phòng, đơn vị. Xử lý kịp thời các vấn đề phát hiện qua kiểm tra, giám sát;

- Nâng cao chất lượng, tính kịp thời các văn bản chỉ đạo, điều hành. Phát huy tinh thần năng động, sáng tạo trong thực hiện các nhiệm vụ về CCHC, gắn kết quả thực hiện CCHC với công tác thi đua, khen thưởng hằng năm;

- Duy trì và giữ vững các tiêu chí, tiêu chí thành phần đã đạt điểm tối đa trong năm 2017;

- Nâng cao điểm của các chỉ số tiêu chí, tiêu chí thành phần còn đạt thấp trong năm 2017 (kể cả điểm điều tra xã hội học) bằng các biện pháp, giải pháp cụ thể sau đây:

+ Khuyến khích các sáng kiến, giải pháp hữu ích đem lại hiệu quả trong giải quyết công việc đồng thời có cơ chế, chính sách đãi ngộ thỏa đáng, kịp thời nhằm động viên cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; 

+ Tham mưu, công bố kịp thời danh mục TTHC, TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở, UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh gắn với trách nhiệm thực hiện của thủ trưởng các phòng, đơn vị; Công khai kịp thời, đầy đủ danh mục TTHC, nội dung TTHC trên Trang thông tin điện tử của Sở và tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả để người dân, doanh nghiệp nắm được;

+ Đưa 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết được tiếp nhận, trả kết quả qua Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở;

+ Thực hiện có chọn lọc TTHC hoặc nhóm TTHC từ đó đưa vào kế hoạch rà soát, đơn giản hóa theo quy định (trừ trường hợp thực hiện theo Kế hoạch của UBND tỉnh);

+ Nâng cao chất lượng, tiến độ giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân. Tháo gỡ kịp thời các vướng mắc, bất cập trong giải quyết TTHC;

+ Yêu cầu 100% công chức, viên chức, người lao động thực hiện trao đổi thông tin, văn bản qua hòm thư điện tử công vụ;

+ Đảm bảo đạt trên 30% tỷ lệ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết đưa vào áp dung cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3;

+ Kiện toàn và trang bị đầy đủ cơ sở vật chất cho Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả đảm bảo khang trang, hiện đại;

+ Cải tiến Trang thông tin điện tử của Sở cả về hình thức, nội dung để đảm bảo sự thân thiện hơn nữa cho người sử dụng; thường xuyên cập nhật các thông tin chỉ đạo điều hành, các văn bản, chính sách mới để người dân, doanh nghiệp thuận tiện tra cứu, tìm hiểu;          

+ Đẩy mạnh việc thực hiện văn hóa công sở, nâng cao ý thức thái độ, chất lượng phục vụ tổ chức, cá nhân; công khai, minh bạch TTHC, quy trình giải quyết công việc (ISO) đồng thời có biện pháp thông tin, tuyên truyền để cải tiến hình ảnh, nhận thức của người dân, doanh nghiệp về công tác CCHC, sự phục vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Tải kế hoạch tại đây.

Tiến Vũ- Văn phòng Sởtuannv (Theo VPS) Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email

Những bản tin khác:Gửi tin
Lên đầu trang
DL doanh nghiệp Danh mục

Gặp mặt các cán bộ hưu trí đầu xuân kỷ hợi -2019
Ưu tiên kinh phí khuyến khích phong trào thi đua lao động sáng kiến
Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức gặp mặt đầu xuân và triển khai nhiệm vụ năm 2019
Tăng cường kiểm soát việc buôn bán, tiêu thụ các loài động vật hoang dã nguy cấp và phóng sinh các loài ngoại lai xâm hại
Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Sở Tài nguyên và Môi trường và hội luật gia tỉnh ký kết kế hoạch liên ngành thực hiện chương trình phối hợp trong công tác xây dựng, phổ biến, giáo dục pháp luật về tài nguyên và môi trường
Cụm thi đua số 1- các tỉnh đồng bằng sông Hồng- Bộ Tài nguyên và Môi trường tổng kết công tác thi đua, khen thưởng và tuyên truyền năm 2018, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019
Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019 của ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương
Ban Kinh tế- Ngân sách Hội Đồng nhân dân tỉnh làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường
Phiên họp thứ 14 và lễ chuyển giao chức vụ chủ tịch uỷ ban bảo vệ môi trường lưu vực sông Cầu
Tự độngTELEXVNITắt