Trang chủ Tin tức - Sự kiện Văn bản TN&MT Thủ tục hành chính Cải cách hành chính Hỗ trợ kỹ thuật Sơ đồ site
Trang chủ
Giới thiệu
Thông tin chuyên ngành
Công nghệ thông tin
Thư viện bản đồ
Phần mềm & Dữ liệu
Diễn đàn trao đổi
Danh bạ Weblinks
Liên hệ
   Danh bạ Weblinks 
   Bài viết theo ngày 
Tháng Hai 2019
T2T3T4T5T6T7CN
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      
 <  > 
Tin tức » Cải cách hành chính
Cn, 24/02/19 
Vướng mắc khi tham mưu công bố thủ tục hành chính tại địa phương
30.10.2017 09:52

Thực hiện nhiệm vụ tham mưu công bố thủ tục hành chính (TTHC), Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương đã rà soát, xây dựng Bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh nhưng đến nay còn có một số vướng mắc, bất cập cụ thể như sau:

1. Theo quy định tại điểm c, d Khoản 2 Điều 1 Thông tư 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ Tư pháp thì Quyết định công bố của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ có giá trị là văn bản gốc để các cơ quan chuyên môn về ngành, lĩnh vực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tiếp nhận, sử dụng làm cơ sở xây dựng quyết định công bố, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành; Quyết định công bố của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phải thống nhất với quyết định công bố của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ.

Mặt khác, theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 05/2014/TT-BTP, Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ thì một TTHC được công bố phải đảm bảo đầy đủ các bộ phận tạo thành từ tên gọi, trình tự, cách thức thực hiện, thành phần hồ sơ, thời hạn giải quyết, …

2. Sau khi Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 634/QĐ-BTNMT ngày 29/3/2016 công bố danh mục TTHC phải chuẩn hóa và không phải chuẩn nội dung, trong đó có 125 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, đến nay nhiều quy định của pháp luật đã thay đổi liên quan trực tiếp đến các TTHC đã được chuẩn hóa theo Quyết định số 634/QĐ-BTNMT dẫn đến nội dung của nhiều TTHC không còn phù hợp với các quy định tại các văn bản như: Thông tư liên tịch số 88/2016/TT-BTC-BTNMT ngày 22/6/2016 của Liên Bộ Tài chính- Tài nguyên và Môi trường (quy định về luân chuyển hồ sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính), Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Khoáng sản (thay thế cho Nghị định số 15/2011/NĐ-CP), Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai, ... Do đó, nếu vẫn tham mưu công bố TTHC theo hướng áp dụng các quy định mới trong khi Bộ Tài nguyên và Môi trường chưa công bố lại các TTHC sẽ dẫn đến các vướng mắc quy định tại mục 1 Văn bản này.

3. Đối với các TTHC được quy định mới trong các Nghị định của Chính phủ (Nghị định số 158/2016/NĐ-CP, Nghị định số 01/2017/NĐ-CP, Nghị định số 82/2017/NĐ-CP, …) khi Bộ quản lý chuyên ngành chưa công bố thì Chủ tịch UBND cấp tỉnh có được công bố theo thẩm quyền để thực hiện tại địa phương hay không?

4. Đối với một số công việc, thủ tục giải quyết cho tổ chức cá nhân mà không đảm bảo đầy đủ các bộ phận tạo thành của TTHC như không quy định thời hạn giải quyết, thành phần hồ sơ, … thì có phải công bố hay không? nếu công bố thì sẽ gặp một số bất cập sau:

- Thành phần hồ sơ khi nộp, thời hạn giải quyết sẽ không thống nhất; không có cơ sở để hẹn trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

- Danh mục thủ tục, công việc phải công bố sẽ rất lớn, ngoài các công việc, thủ tục mà Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã công bố tại Quyết định 634/QĐ-BTNMT (thủ tục xác nhận tách đấu nối khỏi hệ thống xử lý nước thải tập trung, xác nhận thay đổi nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường, …) sẽ còn nhiều thủ tục khác như: xác nhận nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất; xác nhận tình trạng tranh chấp, sự phù hợp quy hoạch về đất đai; sự phù hợp của công trình xây dựng và không thuộc trường hợp phải xin phép xây dựng …trong lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã; xác nhận trích đo, xin cấp trích lục bản đồ địa chính; cho phép điều chỉnh một hoặc một số nội dung trong kế hoạch bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường đã được phê duyệt hoặc xác nhận; …

Chính vì các vướng mắc này, ngày Sở Tài nguyên và Môi trường có Văn bản số 1827/STNMT-PC ngày 27 tháng 10 năm 2017 gửi Văn phòng Chính phủ xin ý kiến hướng dẫn, trả lời để việc tham mưu, công bố TTHC của Sở Tài nguyên và Môi trường được đúng quy định./.

Tiến Vũ- Văn phòng Sở

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email

Những bản tin khác:Gửi tin
Lên đầu trang
DL doanh nghiệp Danh mục

Gặp mặt các cán bộ hưu trí đầu xuân kỷ hợi -2019
Ưu tiên kinh phí khuyến khích phong trào thi đua lao động sáng kiến
Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức gặp mặt đầu xuân và triển khai nhiệm vụ năm 2019
Tăng cường kiểm soát việc buôn bán, tiêu thụ các loài động vật hoang dã nguy cấp và phóng sinh các loài ngoại lai xâm hại
Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Sở Tài nguyên và Môi trường và hội luật gia tỉnh ký kết kế hoạch liên ngành thực hiện chương trình phối hợp trong công tác xây dựng, phổ biến, giáo dục pháp luật về tài nguyên và môi trường
Cụm thi đua số 1- các tỉnh đồng bằng sông Hồng- Bộ Tài nguyên và Môi trường tổng kết công tác thi đua, khen thưởng và tuyên truyền năm 2018, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019
Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019 của ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương
Ban Kinh tế- Ngân sách Hội Đồng nhân dân tỉnh làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường
Phiên họp thứ 14 và lễ chuyển giao chức vụ chủ tịch uỷ ban bảo vệ môi trường lưu vực sông Cầu
Tự độngTELEXVNITắt