Trang chủ Tin tức - Sự kiện Văn bản TN&MT Thủ tục hành chính Cải cách hành chính Hỗ trợ kỹ thuật Sơ đồ site
Trang chủ
Giới thiệu
Thông tin chuyên ngành
Công nghệ thông tin
Thư viện bản đồ
Phần mềm & Dữ liệu
Diễn đàn trao đổi
Danh bạ Weblinks
Liên hệ
   Danh bạ Weblinks 
   Bài viết theo ngày 
Tháng Hai 2019
T2T3T4T5T6T7CN
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      
 <  > 
Tin tức » khoa học- ứng dụng
Cn, 24/02/19 
Nghiên cứu khoa học và công nghệ góp phần hoàn thiện chính sách pháp luật tài nguyên và môi trường
28.04.2017 08:11

Thực hiện Quyết định số 418/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011 – 2020, Quyết định số 1318/QĐ-BKHCN ngày 05/6/2015 về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ khoa học và công nghệ chủ yếu giai đoạn 2016 - 2020, Bộ TN&MT đã tiến hành quán triệt nội dung và tổ chức triển khai các nội dung của Chiến lược, đạt nhiều kết quả tích cực.

Giai đoạn 2011-2015, công tác nghiên cứu khoa học và công nghệ đã góp phần hoàn thiện xây dựng trình ban hành các Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành luật như: Luật Khoáng sản; Luật Tài nguyên nước, Luật đất đai, Luật bảo vệ môi trường, Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, Luật khí tượng thủy văn, riêng Luật đo đạc và bản đồ đang tiếp tục hoàn thiện trình Quốc hội.

Các nghiên cứu đã đưa ra được các luận cứ khoa học làm cơ sở cho việc xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; đánh giá hiệu quả và bổ sung, hoàn thiện các chính sách quản lý tài nguyên, môi trường theo định hướng phát triển bền vững và xây dựng chiến lược, quy hoạch khai thác, sử dụng hợp lý, có hiệu quả từng loại tài nguyên, gắn bảo vệ môi trường với phát triển kinh tế - xã hội. Ưu tiên triển khai các nghiên cứu nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế trong quản lý, khai thác, sử dụng, bảo vệ và phát triển bền vững tài nguyên,  từng lĩnh vực cụ thể của Ngành.

Lĩnh vực quản lý đất đai: Xác lập cơ sở khoa học, đề xuất giải pháp công nghệ nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác điều tra cơ bản đất đai; giám sát sử dụng đất đảm bảo quản lý đất đai hiệu quả, bền vững và bảo vệ môi trường; Cung cấp cơ sở khoa học nhằm hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai, nâng cao chất lượng hạ tầng kỹ thuật công nghệ phục vụ quản lý đất đai theo hướng hiện đại, đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế.

Lĩnh vực tài nguyên nước: Ứng dụng được công nghệ thông tin, viễn thám, công cụ mô hình toán, tự động hóa và cải tiến công nghệ trong điều tra, đánh giá, dự báo, vận hành điều tiết nước, giám sát tài nguyên nước, kiểm soát các hoạt động gây ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt nguồn nước; Xây dựng và nhân rộng các mô hình quản lý; sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả; biện pháp trữ nước, bổ sung nhân tạo nước dưới đất.

Lĩnh vực địa chất và khoáng sản: Nâng cao năng lực quản lý nhà nước, hội nhập với quốc tế và khu vực về địa chất và khoáng sản, phục vụ khai thác tài nguyên địa chất và khoáng sản hợp lý theo hướng bền vững; Ứng dụng phương pháp, công nghệ, thiết bị mới, hiện đại trong điều tra cơ bản về địa chất và khoáng sản; Xác lập cơ sở khoa học nhằm nâng cao hiệu quả điều tra cơ bản địa chất đối với một số khoáng sản quan trọng, ẩn sâu và khoáng sản biển.

Lĩnh vực môi trường: Bổ sung và hoàn thiện giải pháp, công cụ quản lý nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và triển khai hoạt động bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học đảm bảo phát triển bền vững; Tăng cường áp dụng tiến bộ khoa học và kỹ thuật, chuyển giao công nghệ tiên tiến phù hợp với điều kiện Việt Nam trong dự báo, phòng ngừa, kiểm soát, xử lý, giảm thiểu ô nhiễm, khắc phục hậu quả và sự cố môi trường.

Lĩnh vực khí tượng, thủy văn và biến đổi khí hậu: Nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn và hải văn, khả năng phục vụ của thông tin khí tượng thủy văn, hải văn và biến đổi khí hậu trong công tác phòng chống thiên tai và phát triển kinh tế xã hội; Hoàn thiện hệ thống quan trắc khí tượng thủy văn và hải văn, giám sát biến đổi khí hậu; tăng cường khả năng xử lý, đồng hóa số liệu quan trắc khí tượng thủy văn và hải văn; Cung cấp cơ sở khoa học xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu.

Lĩnh vực biển và hải đảo: Cung cấp cơ sở khoa học để xây dựng và thực hiện cơ chế, chính sách về quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo; Quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo; ứng phó sự cố tràn dầu, hóa chất và kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo phục vụ phát triển bền vững kinh tế- xã hội biển, vùng ven biển và hải đảo có tính đến biến đổi khí hậu; Áp dụng công nghệ tiên tiến trong điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; quan trắc, giám sát tổng hợp tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; giám sát hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên, kiểm soát ô nhiễm môi trường, nhận chìm ở biển, quản lý chất thải và bảo vệ môi trường biển và hải đảo.

Lĩnh vực đo đạc và bản đồ: Đề xuất luận cứ khoa học cho việc xây dựng mô hình cơ sở dữ liệu (CSDL) Quasigeoid quốc gia trên đất liền và trên biển, trên cơ sở các phương pháp xử lý tích hợp dữ liệu trọng lực, GNSS, mô hình trọng trường trái đất EGM, thủy chuẩn và mô hình số độ cao; Hình thành mô hình và khung kỹ thuật trong xây dựng hạ tầng dữ liệu không gian Quốc gia (NSDI - National Spatial Data Infrastructure); đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại trong đo đạc bản đồ, xây dựng và khai thác cơ sở dữ liệu nền thông tin địa lý phục vụ đa ngành. 

Lĩnh vực viễn thám: Cung cấp các căn cứ khoa học và thực tiễn phục vụ xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách, phát triển hạ tầng cơ sở cho hoạt động viễn thám; Ứng dụng công nghệ viễn thám trong quan trắc, giám sát tài nguyên, môi trường, phòng tránh thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, quốc phòng - an ninh và phát triển kinh tế xã hội; Cải tiến quy trình công nghệ thành lập, cập nhật bản đồ, cơ sở dữ liệu chuyên đề và cơ sở dữ liệu địa hình bằng viễn thám theo hướng tự động hóa, kết hợp các phương pháp viễn thám và hệ thống thông tin địa lý.

Nguồn: Vụ KH&CNtuannv (Theo http://monre.gov.vn) Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email

Những bản tin khác:Gửi tin
Lên đầu trang
DL doanh nghiệp Danh mục

Gặp mặt các cán bộ hưu trí đầu xuân kỷ hợi -2019
Ưu tiên kinh phí khuyến khích phong trào thi đua lao động sáng kiến
Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức gặp mặt đầu xuân và triển khai nhiệm vụ năm 2019
Tăng cường kiểm soát việc buôn bán, tiêu thụ các loài động vật hoang dã nguy cấp và phóng sinh các loài ngoại lai xâm hại
Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Sở Tài nguyên và Môi trường và hội luật gia tỉnh ký kết kế hoạch liên ngành thực hiện chương trình phối hợp trong công tác xây dựng, phổ biến, giáo dục pháp luật về tài nguyên và môi trường
Cụm thi đua số 1- các tỉnh đồng bằng sông Hồng- Bộ Tài nguyên và Môi trường tổng kết công tác thi đua, khen thưởng và tuyên truyền năm 2018, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019
Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019 của ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương
Ban Kinh tế- Ngân sách Hội Đồng nhân dân tỉnh làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường
Phiên họp thứ 14 và lễ chuyển giao chức vụ chủ tịch uỷ ban bảo vệ môi trường lưu vực sông Cầu
Tự độngTELEXVNITắt