Trang chủ Tin tức - Sự kiện Văn bản TN&MT Thủ tục hành chính Cải cách hành chính Hỗ trợ kỹ thuật Sơ đồ site
Loại Văn bản
T.2, 10/12/18 
Loại Văn bản

 Thể loại văn bản
 Chỉ thị
 Nghị quyết liên tịch
 Sắc lệnh
 Thông tư liên tịch
 Thông tư liên bộ
 Thông tư
 Thông báo
 Quyết định
 Quy định tạm thời
 Quy định
 Quy chế
 Luật
 Công văn
 Lệnh
 Nghị định
 Nghị quyết
 Pháp lệnh
 Hướng dẫn
 Công ước
 Kế hoạch
 Hiến pháp
 Báo cáo
 Dự thảo văn bản QPPL

 Cơ quan ban hành
 Quốc hội
 Chính phủ
 Văn phòng Chính Phủ
 Thủ tướng Chính phủ
 Bộ Khoa học Công Nghệ
 Bộ Xây dựng
 Bộ Công an
 Bộ NN - PT Nông thôn
 Bộ Thương mại
 Bộ LĐ TB XH
 Bộ Quốc phòng
 Bộ Tài chính
 Bộ Công nghiệp
 Bộ Tài nguyên - Môi trường
 Bộ Giao thông Vận tải
 Tổng cục Địa chính
 Tổng cục khí tượng thủy văn
 Tổng cục Hải quan
 Tổng cục Thuế
 Cục quản lý Tài nguyên nước
 Tòa án nhân dân tối cao
 Ngân hàng Nhà nước
 Ủy ban Thường vụ Quốc hội
 Hội đồng Nhà nước
 Hội đồng Bộ Trưởng
 Văn phòng Quốc Hội
 Chủ tịch Hội đồng Bộ Trưởng
 Bộ Chính Trị
 Ủy ban nhân dân tỉnh
 Sở Tài Nguyên & Môi Hải Dương
 Bộ thông tin truyền thông
 Sở Thông tin Truyền Thông
 Bộ nội vụ
 Hội đồng đấu giá Quyền sử dụng đất tỉnh Hải Dương

 
 Số 01/KL-STNMT - Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; thực hiện Luật phòng chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí đối với Trung tâm Công nghệ thông tin [02/02/2018]
Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; thực hiện Luật phòng chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí đối với Trung tâm Công nghệ thông tin
 Số 06/KL-STNMT - Việc chấp hành pháp luật đất đai, bảo vệ môi trường, tài nguyên nước đối với Công ty TNHH Force Unique Việt Nam, xã Cộng Lạc, huyện Tứ Kỳ [25/07/2017]
 Số 05LK-STNMT - Việc chấp hành pháp luật đất đai, bảo vệ môi trường, tài nguyên nước đối với Công ty Cổ phần Công nghệ môi trường An Sinh, xã Hoàng Diệu, huyện Gia Lộc [18/07/2017]
 Số 03/KL-STNMT - Việc chấp hành Pháp luật đất đai đối với Công ty TNHH Cao Cường, Phường Cộng Hòa, thị xã Chí Linh [03/05/2017]
 Số 04/KL-STNMT - Việc chấp hành Pháp luật đất đai đối với Công ty Cổ phần Phát triển và Sản xuất vật liệu xây dựng Chí Linh, Phường Hoàng Tân, thị xã Chí Linh [03/05/2017]
Việc chấp hành Pháp luật đất đai đối với Công ty Cổ phần Phát triển và Sản xuất vật liệu xây dựng Chí Linh, Phường Hoàng Tân, thị xã Chí Linh
 Số 02/KL-STNMT - Chấp hành pháp luật về TNMT đối với Công ty TNHH Nhung Thanh và các đơn vị thuê nhà xưởng của Công ty Nhung Thanh tại xã Ngọc Sơn, huyện Tứ Kỳ [26/04/2017]
Chấp hành pháp luật về TNMT đối với Công ty TNHH Nhung Thanh và các đơn vị thuê nhà xưởng của Công ty Nhung Thanh tại xã Ngọc Sơn, huyện Tứ Kỳ
 Số 70/KL-STNMT - Thực hiện Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí [26/04/2017]
Thực hiện Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí
 Số 07/KL-STNMT - Chấp hành pháp luật về tài nguyên môi trường đối với Công ty Cổ phần AD Việt, xã Kim Đính, huyện Kim Thành và Công ty TNHH MTV Tea II Vina (doanh nghiệp thuê lại nhà xưởng của Công ty cổ phần AD Việt) [29/07/2016]
Chấp hành pháp luật về tài nguyên môi trường đối với Công ty Cổ phần AD Việt, xã Kim Đính, huyện Kim Thành và Công ty TNHH MTV Tea II Vina (doanh nghiệp thuê lại nhà xưởng của Công ty cổ phần AD Việt)
 Số 06/KL-STNMT - Chấp hành pháp luật về tài nguyên môi trường đối với Công ty Dệt Hopex, thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng và các doanh nghiệp hoạt động trên đất của Công ty Dệt Hopex [29/07/2016]
Chấp hành pháp luật về tài nguyên môi trường đối với Công ty Dệt Hopex, thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng và các doanh nghiệp hoạt động trên đất của Công ty Dệt Hopex
 Số 05 KL- STNMT - Chấp hành pháp luật về tài nguyên môi trường đối với Bệnh viện Y học cổ truyền Hải Dương [27/05/2016]
Chấp hành pháp luật về tài nguyên môi trường đối với Bệnh viện Y học cổ truyền Hải Dương
 Số 04 KL-STNMT - Chấp hành luật pháp về đất đai, bảo vệ môi trường đối với Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương [19/05/2016]
Chấp hành luật pháp về đất đai, bảo vệ môi trường đối với Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương
 số 08/KL-STNMT - Việc châp hành pháp luật về đất đai đối với Công ty Cổ phần Đại Lộc, cụ công nghiệp Cộng Hòa, xã Cộng Hòa, huyện Kim Thành [23/07/2015]
Kết luận thanh tra số 08/KL-STNMT Việc châp hành pháp luật về đất đai đối với Công ty Cổ phần Đại Lộc, cụ công nghiệp Cộng Hòa, xã Cộng Hòa, huyện Kim Thành
 số 06/KL-STNMT - Việc chấp hành luật khoáng sản đối với Công ty TNHH Phú Tân, xã Duy Tân, huyện Kinh Môn [28/05/2015]
Kết luận Thanh tra số 06/KL-STNMT, ngày 28/5/2015 , Việc chấp hành luật khoáng sản đối với Công ty TNHH Phú Tân, xã Duy Tân, huyện Kinh Môn
 Số 05 KL-STNMT - Việc chấp hành pháp luật đất đai, bảo vệ môi trường, tài nguyên nước đối với Công ty Cổ phần Bông Sen, cụm công nghiệp Tân Dân, xã Tân Dân, thị xã Chí Linh [27/05/2015]
Việc chấp hành pháp luật đất đai, bảo vệ môi trường, tài nguyên nước đối với Công ty Cổ phần Bông Sen, cụm công nghiệp Tân Dân, xã Tân Dân, thị xã Chí Linh
 Số 04/ KL-STNMT - Việc chấp hành pháp luật đất đai, bảo vệ môi trường, tài nguyên nước đối với Công ty TNHH Khí công nghiệp Messer Hải Phòng, chi nhánh Hải Dương, xã Hiệp Sơn, huyện Kinh Môn [08/05/2015]
Việc chấp hành pháp luật đất đai, bảo vệ môi trường, tài nguyên nước đối với Công ty TNHH Khí công nghiệp Messer Hải Phòng, chi nhánh Hải Dương, xã Hiệp Sơn, huyện Kinh Môn
 Số 01/KL-STNMT - Kết luận Thanh tra Việc thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về môi trường của UBND huyện Cẩm Giàng [12/01/2015]
Kết luận Thanh tra Việc thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về môi trường của UBND huyện Cẩm Giàng
 Số 27/KL-STNMT - Kết Luận thanh tra về việc chấp hành luật về tài nguyên và môi trường đối với công ty Cổ phần Gốm sứ Chu Đậu Hải Dương xã Thái Tân, huyện Nam Sách [15/12/2014]
Kết Luận thanh tra về việc chấp hành luật về tài nguyên và môi trường đối với công ty Cổ phần Gốm sứ Chu Đậu Hải Dương xã Thái Tân, huyện Nam Sách

Từ khóa: Tìm trong:
Tình trạng văn bản:
Lĩnh vực:
Thể loại:
Cơ quan ban hành:
Ngày ban hành: Từ:    Đến:  
 
 Lĩnh vực khác
 Quản lý đất đai
 Thanh tra
 Đo đạc-Bản đồ và Viến thám
 Khí tượng - Thủy văn
 Tài nguyên Nước
 Địa chất - Khoáng sản
 Môi trường
 Công nghệ thông tin
 Văn bản điều hành
 Văn bản dự thảo
 Văn bản liên quan khác
 Giá đất tỉnh Hải Dương
 Luật đất đai sửa đổi năm 2013
 Văn bản thực hiện luật đất đai năm 2013
 Văn bản luật bảo vệ môi trường
 Đường dây nóng Sở TNMT
 Cải cách thủ tục hành chính
 Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất
 Kế hoạch sử dụng đất

 Văn bản mới

 Văn bản dự thảo mới

Tự độngTELEXVNITắt