A B C D E F G H
1                
2             Về trang chủ  
3 STT Tên doanh nghiệp Địa chỉ Ngành nghề Lĩnh vực đầu tư, xây dựng Lĩnh vực đất đai Lĩnh vực môi trường, khoáng sản, tài nguyên nước Các kết luận thanh tra, công khai vi phạm
4 1 Công ty Cổ phần Bảo Tín Phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương Kinh doanh nhà ở, bất động sản Quyết định chủ trương đầu tư số ….
Đăng ký doanh nghiệp số ….
Đăng ký thay đổi lần …
Giấy phép xây dựng số …
Quyết định cho thuê đất số …
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số …
Quyết định phê duyệt ĐTM số …
Giấy xác nhận hoàn thành số …
Giấy phép khai thác nước số …
 
5                
6                
7                
8                
9                
10                
|Q1|Phapche|Quyhoach_kehoachtaichinh |Thanhtra_tiepcongdan_khieunai|Datdai_giadat_boithuong|Datdai_giadat_boithuong (2)